Tema: novinarka

Komentari
KOMENTAR HELENE PULJIZ

Država poremećenog voznog reda

Principu ustrajno poremećenog voznog reda, koji nas nepogrešivo vodi na dno, svjedočimo na primjeru (ne)upravljanja državnim poduzećem, na slučaju Merzel-Sabo, ali i na slučaju novinarke Slavice Lukić koja je osuđena za kazneno djelo sramoćenja zato što je radila svoj posao i propitivala potrošnju 500 milijuna kuna našeg novca u zdravstvenom sustavu

Hrvatska
PRVA PRESUDA ZBOG 'SRAMOĆENJA'

Novinarka kažnjena jer je napisala istinu!

Povodom skandalozne presude za sramoćenje kojom je za razotkrivanje afere u zdravstvu kažnjena novinarka Slavica Lukić, Hrvatsko novinarsko društvo ponovno zahtijeva od Ministarstva pravosuđa, od Vlade i od Hrvatskog sabora da pristupe hitnom procesu izmjena i dopuna Kaznenog zakona RH kako bi dekriminalizirali kaznena djela protiv časti i ugleda. Osobito je važno iz Kaznenog zakona ukloniti novo djelo 'sramoćenja' koje je preuzeto iz švicarskog zakonodavstva, a ne postoji u kaznenom zakonodavstvu zemalja EU-a

Hrvatska
UKAZANJE PRAVNE DRŽAVE

Helena Puljiz pobijedila Republiku Hrvatsku

Novinarka Helena Puljiz dobila je sudski spor protiv Republike Hrvatske, koja joj je dužna isplatiti 130.000 kuna zbog štete po zdravlje i profesionalni ugled nastale protuzakonitim postupanjem agenata Protuobavještajne agencije, koji su je brutalnim zastrašivanjem 2004. godine prisiljavali da bude tajna suradnica sigurnosne službe

Čitajte još