Tema: manipulacija tržištem

Novac
SLIJEDE SANKCIJE?

Hanfa: MOL je manipulirao tržištem

Nakon dugotrajnog nadzora trgovanja dionicom Ine, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zaključila je da je mađarski MOL, stječući dionice Ine nakon javne ponude, manipulirao tržištem protivno odredbama Zakona o tržištu kapitala

Čitajte još