Tema: kontracepcija

Zdravlje
PAMETAN ODABIR

Jeste li znali ovo o kontracepciji?

Kontracepcija je u Hrvatskoj lako dostupna, i svatko lako nađe primjeren oblik zaštite za sebe. Hoće li se žena zaštiti ili ne, ovisi o više faktora: među njima je svakako motiviranost, informiranost i svjesnost

Čitajte još