Tema: komentar vuka perišića

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Gladne i gnjevne žrtve nasuprot nacionalističkim elitama

Model porezne otimačine, negacije građanske demokracije, simuliranja kapitalizma i blasfemne divinizacije etnosa u Bosni i Hercegovini je potrošen. Isuviše dugo i isuviše bešćutno se opirao životu. Nacionalističke elite ostale su same na pustom razbojištu, same sa svojim gladnim i gnjevnim žrtvama. Pitanje se nameće samo po sebi: može li se taj gnjev artikulirati u konstruktivni demokratski i građanski program, u političku snagu koja će probuditi građane Bosne i Hercegovine iz etničke hipnoze?

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Kako se politička elita kocka s krizom

Politička elita ne gleda na krizu kao društveni problem koga treba rješavati nego na nezgodu koja umanjuje njenu moć. Pritom su nezaposleni, loše plaćeni radnici, bankrotirani poduzetnici i sve ljudske i egzistencijalne tragedije koje je kriza prouzročila, tek neugodna kolateralna posljedica, nevolja s kojom elita pokušava izići na kraj manipulacijama

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Kakve poduzetnike Hrvatska uopće ima?

Nejasne su postale i granice između političkih i poštenih poduzetnika, kao što je nejasna granica između percepcije poduzetništva kao kriminala i stvarnog poduzetničkog kriminala. Taj kriminal nije imanentan poduzetništvu – ono je u normalnim okolnostima pokretač napretka i društvene dinamike – nego je posljedica povijesnih anomalija u kojima je poduzetništvo nastajalo ili pokušavalo nastati

Komentari
VUK PERIŠIĆ

Hrvatski ponos – smokvin list hrvatske sramote

Kultura samoobmane sustavno se njeguje u Hrvatskoj već dvadeset i tri godine i toliko je prožela hrvatsko društvo, hrvatske elite i hrvatsku javnost da nalikuju biciklistu koji u strahu od pada sve brže okreće pedale te samoobmane. Povijest Hrvatske u tih dvadeset i tri godine i nije drugo nego povijest krivotvorina i samoobmana

Komentari

Hrvatska – pasta za zube koju je nemoguće vratiti u tubu

Problem je u tome što se hrvatska pasta za zube i ispražnjena tuba doživljavaju kao dostignuće, kao vrednota i kao svetinja, u tome što znatan dio društva bulji u tu praznu tubu i mrlju kalodonta i ne vidi tragediju nego se pretvara kako je sve u najboljem redu, osim što, evo, samo još treba riješiti nekoliko sitnica, kao što su – ovisno o kutu gledanja – likvidnost proračuna ili utjerivanje referenduma u kosti

KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Zašto je deklaracija o Istri velika laž

Da u Skupštini Istarske županije sjede prisebni i odgovorni ljudi ne bi inzistirali na autonomiji nego bi svečano zatražili da Istra postane jedna jedina općina, da se sve županije preobraze u općine, a da se sve postojeće općine i gradovi ukinu

Čitajte još