Tema: komentar vuka perišića

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Kako se politička elita kocka s krizom

Politička elita ne gleda na krizu kao društveni problem koga treba rješavati nego na nezgodu koja umanjuje njenu moć. Pritom su nezaposleni, loše plaćeni radnici, bankrotirani poduzetnici i sve ljudske i egzistencijalne tragedije koje je kriza prouzročila, tek neugodna kolateralna posljedica, nevolja s kojom elita pokušava izići na kraj manipulacijama

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Kakve poduzetnike Hrvatska uopće ima?

Nejasne su postale i granice između političkih i poštenih poduzetnika, kao što je nejasna granica između percepcije poduzetništva kao kriminala i stvarnog poduzetničkog kriminala. Taj kriminal nije imanentan poduzetništvu – ono je u normalnim okolnostima pokretač napretka i društvene dinamike – nego je posljedica povijesnih anomalija u kojima je poduzetništvo nastajalo ili pokušavalo nastati

Komentari
VUK PERIŠIĆ

Hrvatski ponos – smokvin list hrvatske sramote

Kultura samoobmane sustavno se njeguje u Hrvatskoj već dvadeset i tri godine i toliko je prožela hrvatsko društvo, hrvatske elite i hrvatsku javnost da nalikuju biciklistu koji u strahu od pada sve brže okreće pedale te samoobmane. Povijest Hrvatske u tih dvadeset i tri godine i nije drugo nego povijest krivotvorina i samoobmana

Komentari

Hrvatska – pasta za zube koju je nemoguće vratiti u tubu

Problem je u tome što se hrvatska pasta za zube i ispražnjena tuba doživljavaju kao dostignuće, kao vrednota i kao svetinja, u tome što znatan dio društva bulji u tu praznu tubu i mrlju kalodonta i ne vidi tragediju nego se pretvara kako je sve u najboljem redu, osim što, evo, samo još treba riješiti nekoliko sitnica, kao što su – ovisno o kutu gledanja – likvidnost proračuna ili utjerivanje referenduma u kosti

KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Zašto je deklaracija o Istri velika laž

Da u Skupštini Istarske županije sjede prisebni i odgovorni ljudi ne bi inzistirali na autonomiji nego bi svečano zatražili da Istra postane jedna jedina općina, da se sve županije preobraze u općine, a da se sve postojeće općine i gradovi ukinu

KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Skidači ploča u Vukovaru žrtve su jeftinog državotvornog mita

Borba za 'nacionalnu emancipaciju' očito nije ništa drugo nego uskrata te iste emancipacije nekoj drugoj naciji. Utoliko je i doživljaj prosvjednika u Vukovaru da im se nameće nešto protiv čega su se borili doista točan jer su svoju 'slobodnu državu' nesposobni pojmiti drugačije nego kao negaciju 'tuđe' slobode. Oni su žrtve jeftinog državotvorno-oslobodilačkog mita koji se u istočnoj Europi njeguje već gotovo dva stoljeća

Čitajte još