Tema: komentar vuka perišića

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Zašto bi bilo dobro da Siriza bude komunistička partija

Kapitalistička demokracija, utemeljena na tržišnoj i ideološkoj konkurenciji, ne može funkcionirati bez racionalne i suvisle opozicije, smatra komentator. Stoga bi bilo dobro da se stvara opozicija, a komentator smatra da komunizam može biti 'dostojan, ozbiljan i razuman protivnik koji, uostalom, ima zajedničke – racionalističke, materijalističke i prosvjetiteljske – korijene s liberalizmom'

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Grabar Kitarović vidi ekonomiju kao zapušteni mlin iz 'Pere Kvržice'

Izlazak iz krize moguć je samo dokidanjem postojećeg antikapitalističkog i nacionalističkog konsenzusa kojega HDZ i SDP nikada suštinski nisu doveli u pitanje i koji je, uostalom, i izazvao krizu, smatra komentator tportala. A novoizabrana predsjednica republike, koja nema ovlasti u ekonomskoj politici ali ima veliku medijsku moć, doživljava ekonomiju kao stari zapušteni mlin koga će popraviti složna družba Pere Kvržice što je sigurno jamstvo da će kriza doseći tako katastrofalne razmjere da ih je nemoguće i zamisliti

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Zastrašujuća lakoća Mornarovog ispaljivanja gluposti

Izjava ministra obrazovanja Vedrana Mornara da bi studenti po završenom studiju trebali biti dužni ostati u Hrvatskoj ili isplatiti državi cijenu svoga školovanja izazvala je opravdani gnjev javnosti. Njegova zamisao zadire i u sâm Ustav, u odredbe o slobodi kretanja (članak 32. stavak 2.) i dostupnosti obrazovanja (članak 65. stavak 1.) Neovisno o tome, teško je zamisliti kako bi se akcija 'imaš diplomu vrati putovnicu' normirala i provodila

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Mržnja - privlačna, zarazna, bolesna

Popuštanje iskušenju da se nečije osobno zlo identificira sa kolektivom pokreće perpetuum mobile u kojem svatko može naći opravdanje za sve što učini ili što osjeća spram svih pripadnika, kakav god oni stav imali prema tom zločinu, čak i kada ga se gnušaju, pa i onda kada se ne osjećaju kao pripadnici već su samo percipirani kao takvi iz bilo kojeg razloga. U toj epidemiji i bolno nepravednoj dinamici sveopćeg svođenja individua na kolektiv, krivnja krvnika i patnja žrtve postaju krivnja, odnosno patnja nacije

Čitajte još