Tema: komentar vuka perišića

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Pred Oreškovićem je zadatak koji može riješiti samo alkemičar

Hrvatskoj ne treba stručnjak na čelu Vlade, nego samozatajan i savjestan, sivi birokrat koji bi nadgledao demontažu i demistifikaciju državne, po mnogo čemu socijalističke ekonomije. Ipak, HDZ-u i Mostu doista je potreban spretan štreber koji će stvoriti privid provođenja reformi, ali istodobno dobro paziti da postojeća etatistička ekonomija i na njoj utemeljena struktura političke moći ostanu netaknute. S tako teškim, zapravo nemogućim zadatkom ukoštac se može uhvatiti samo alkemičar, smatra tportalov komentator Vuk Perišić

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Alkohol, crkva, novac, TV i nogomet su legalni. Legalizirajmo onda sve droge

Ukupna vrijednost svjetskog tržišta ilegalnih narkotika još 1997. dosegla je četiri bilijuna dolara. Tko raspolaže tolikim novcem učinit će sve da ga zadrži. Ostaje nam tek spoznaja da moć kriminalnih organizacija, ali i ideologijâ, političkih elita i država počiva na vještoj i beskrupuloznoj zloupotrebi čovjekove ovisničke naravi, bez obzira o kojoj vrsti ovisnosti je riječ, smatra naš komentator

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Hladni rat velikih: što mogu učiniti mali?

Hladni rat zapravo nikada nije ni prestao. Razdoblje između raspada Sovjetskog Saveza i obnove ruske moći bilo je tek zatišje, hladno međuraće nakon kojega je uslijedio, uvjetno rečeno, Drugi hladni rat. U tom kontekstu propast komunizma bila je od sporednog značaja. Hladni rat, naime, u svojoj suštini nikada nije bio ideološki. Bila je to borba za globalnu prevlast dvaju velikih imperija u kojima je ideološka borba, iako bučna, imala dekorativnu ulogu. Ideološki sukob komunizma i liberalne demokracije imao je, doduše, duboke socijalne, ekonomske i kulturalne posljedice, ali sâm po sebi nije bitno utjecao na narav suparništva dvaju blokova.

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Sve što nam nude SDP i HDZ su - nacionalizam i socijalizam

Dobro je da se u Hrvatskoj još uvijek održavaju parlamentarni izbori. Tako se čuvaju ustavna i demokratska forma, njen kontinuitet i institucionalni okvir u kojem je moguće gajiti nadu da će jednoga dana možda biti održani i pravi izbori, oni koji imaju i smisao i svrhu i realni sadržaj, oni koji će biti utemeljeni na stvarnom pluralizmu i sukobu doista različitih ideologija i vizija

Komentari
KOMENTAR VUKA PERIŠIĆA

Dosta histerije oko suđenja Sanaderu: nije se dogodilo ništa osobito

Slučaj Ive Sanadera potreban je ponajviše kao anestetik na nečistoj savjesti, kao utjeha, kao izlika za totalni i očiti neuspjeh nacionalističkog državotvornog projekta: 'Eh, kako bi Samostalna, Suverena i Međunarodno Priznata bila bogata, prosperitetna, sretna i još ljepša, samo da onaj prokleti Sanader nije sakupljao ručne satove'. Eventualna krivnja Ive Sanadera tako je prestala biti pravno i činjenično pitanje i postala je emotivna investicija koja bi trebala nadoknaditi i opravdati propast jedne druge, državotvorno-nacionalističke emotivne investicije, ocjenjuje naš komentator

Čitajte još