Tema: izložbe

Kulturmiks
SADRŽAJNA GODINA

Izložbe koje su obilježile 2015. godinu

Tijekom protekle godine tjedno se u prosjeku otvaralo nekoliko izložbi, muzeji nerijetko i paralelno u više svojih prostora, a agilne zagrebačke galerije postave su ponekad mijenjale čak i nakon samo sedam dana - likovna scena bila je živahna i raznovrsna, a iz 2015. će se pamtiti nekoliko većih projekata

Kulturmiks
ZA SVAKOG PONEŠTO

Ljetni vodič kroz kulturu u Zagrebu

Ljetna seoba naroda prema Jadranu zatvara za sobom mnoga vrata kazališta i izložbenih prostora u Zagrebu. Za sve one koji ne uspijevaju spojiti lipanj s rujnom na obali i nisu u mogućnosti pratiti brodove kulture i kulturne festivale po obali, izdvojili smo nekoliko zanimljivih događanja u metropoli

Kulturmiks
AKTIVNA ULOGA

Međunarodni dan muzeja na temu 'Muzeji za održivo društvo'

Međunarodni dan muzeja proslavit će se u Hrvatskoj od 16. do 18. svibnja s tristotinjak programa u više od stotinu muzeja, koji su se ove godine okupili oko teme 'Muzeji za održivo društvo', koja ističe njihovu aktivnu ulogu u posredovanju novih ideja i osvješćivanju javnosti o potrebi usvajanja novog ponašanja prema okolišu i resursima

Čitajte još