Tema: državni službenici

Hrvatska
KOLEKTIVNI UGOVOR

Evo što se mijenja u pravima državnih službenika

Predstavnici vlade i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sinidkata policije te Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a potpisali su danas Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I Kolektivnom ugovoru koji su sadržajno istovjetni dosadašnjem kolektivnom ugovoru i njegovu dodatku, izuzev u dijelu odredbi koje se odnose na naknadu prijevoza i jubilarnu nagradu.

Gospodarstvo
DRŽAVI VIŠAK

Zatražili od službenika da prijave ako im je plaća previsoka

Državna geodetska uprava od svojih službenika jučer je zatražila da svome poslodavcu obavezno prijave višak na plaći. Naime svim je državnim službenicima plaća za ožujak smanjena za tri posto, a ako im je umanjenje manje od tri posto ili im je isplaćena veća plaća od dosadašnje, propust moraju prijaviti državi

Čitajte još