Tema: Biciklizam

Pedaliranje
BLOG: PEDALIRANJE

Morska bike čarolija s okusom surovog Biokova

Biciklističke staze Parka prirode Biokovo i Makarske rivijere početak su stvaranja i prepoznavanja područja od Brela, Makarske, Tučepa pa sve do Igrana i Gradca kao bike destinacije. Atraktivno, pustolovno, adrenalinsko zaleđe, još neotkriveno, otvara brojne mogućnosti za razvoj cikloturizma uz kombinaciju pedaliranja doslovce uz morski žal, a potom se za čas biciklom već može biti u starim podbiokovskim selima, na prijevojima i vidikovcima odakle se može uživati u impresivnim pogledima na naše otoke, more, sve do Italije. Usponom do najvišeg vrha Svetog Jure na 1762 metra iznad mora, bike čarolija je još veća, a vidici pucaju na sve strane

Čitajte još