Sunrise Avenue

NAGRADNI NATJEČAJ

Pravilnik natječaja 'Zašto baš ja zaslužujem putovanje u Beč na koncert grupe Sunrise Avenue'

1) Opis natječaja

Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća Pravila natječaja: 'Zašto baš ja zaslužujem putovanje u Beč na koncert grupe Sunrise Avenue' koja će objaviti na internet stranicama www.tportal.hr.

Sudionici natječaja šalju svoje tekstove na temu 'Zašto baš ja zaslužujem putovanje u Beč na koncert grupe Sunrise Avenue', koji će se održati 21. travnja 2011. godine. O pobjedniku odlučuje tročlani žiri u sastavu:
- Mirela Hegediš (promocija tportal.hr)
- Nikola Filipčić (promocija tportal.hr)
- Vera Smolar (T-Com marketinške komunikacije – sponzorstva).
Dodijeliti će se 5 (pet) nagrada, prema ocjenama žirija na način da će se nagraditi pet najboljih tekstova.

2) Kako sudjelovati?

Prijava se vrši na način da se Priređivaču šalje prijava na e-mail adresu: tportal@tportal.hr zajedno sa osobnim podacima (ime i prezime, adresa i broj mobitela) te kratki tekst na temu 'Zašto baš ja zaslužujem putovanje u Beč na koncert grupe Sunrise Avenue'.
Svaki sudionik ima pravo sudjelovati maksimalno jednom.

3) Rokovi

Trajanje natječaja: od 8. travnja zaključno s 17. travnjem 2011. godine u 15:00 sati. U tom periodu moguće je slati svoje prijave.
Žiri će o pobjedniku odlučiti 18. travnja 2011. godine te će podatke istog objaviti na tportalu 18. travnja 2011. godine.

4) Nagrada

Nagrada uključuje 5 (pet) paketa koji sadrže:
• pet puta po dvije ulaznice za koncert grupe Sunrise Avenue;
jedinična vrijednost paketa iznosi 220,00 kn (dvjestodvadesetkuna), a ukupna vrijednost iznosi 2.200,00 kn (dvijetisućedvjestokuna);

• pet puta prijevoz autobusom u oba smjera te noćenje u hotelu s doručkom za dvije osobe;
jedinična cijena iznosi 1.590,00 kn (tisućupetstodevedesetkuna), a ukupna vrijednost iznosi 15.900,00 kn (petnaesttisućadevetstokuna)

Sveukupna vrijednost nagrade iznosi: 18.100,00 kn (osamnaesttisućastokuna)

Dobitnik nagrade, ukoliko želi, nagradu može prenijeti na drugu osobu u roku od maksimalno 1 (jedan) radni dan od dana obavijesti o dobitku nagrade, odnosno zaključno do 20. travnja 2011. godine do 12 sati i to putem e-maila kojim se odriče nagrade u ime te druge osobe.

5) Preuzimanje nagrada


Dobitnici nagrada trebaju do 19. travnja 2011. godine do 12h putem e-maila potvrditi prihvaćanje svoje nagrade uz obaveznu dostavu imena i prezimena osobe koju vode sa sobom. Preuzimanje nagrade smatra se čin odlaska na putovanje. Troškove dostave snosi Priređivač natječaja. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagrade preuzimaju roditelji ili staratelji.

6) Opći uvjeti natječaja


Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje za vrijeme natječaja ispune sve potrebne uvjete za sudjelovanje.


Sudionici natječaja prijavom u isti daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe Natječaja, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (na internetskoj stranici www.tportal.hr), kontaktiranje putem e-maila (ili pismeno na adresu navedenu u poslanom tekstu) i telefonski o dobivenoj nagradi. Sudionici su suglasni da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena te ih koristiti u promidžbene svrhe na tportalu i u drugim medijima, a u vezi s Natječajem ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

U natječaju nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača (HT-a) i davatelja nagrada, niti članovi njihovih obitelji.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Nakon završetka natječaja Priređivač može ponuditi suradnju određenom projektu koji je sudjelovao u natječaju, za koji smatra da je zanimljiv za njegovo poslovanje.

Isto tako, po završetku natječaja Priređivač ima pravo zadržati na svojim serverima sve projekte koji su sudjelovali u natječaju, u prezentacijske svrhe na tportalu.

Priređivač zadržava pravo ukloniti sadržaje koji krše važeće propise RH ili međunarodnog prava te sadržaj koji je uvredljiv, rasistički, vulgaran, šovinistički ili štetan na bilo koji drugi način.
sunrise_avenue

Fotogalerija