NAGRADNO PITANJE

John Carter - prijava

Nagradno pitanje glasi:

kojeg je legendarnog junaka kreirao Edgar Rice Burroughs?

a) Conana
b) Tarzana
c) Mowglija


Točne odgovore šaljite na e-mail nagradnjace@t-com.hr. U prijavi je obavezno navesti ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona/mobitela.

Imena dobitnika promo materijala objavit ćemo u petak, 9. ožujka.

Imena dobitnika ulaznica za premijeru objavit ćemo u utorak, 6. ožujka.


Nagrade iz filma su osvojili:

Dejan Mikulinjak (majica)
Marko Kosi (majica)
Neven Celin (termosica)
Aleksandra Telebar (termosica)
Slavica Smiljanić (notes)
Minja Narančić (notes)

Nagrade šaljemo poštom na kućnu adresu.Dobitnici ulaznica za premijeru 7. ožujka u Movieplexu Zagreb (po dvije ulaznice):

Sandra Šafarek
Darijo Batur
Kristina Semijalac
Josip Štilinović
Kristijan Borko
Snježana Cipek Dovšak
Jelena Pejčinović
Darko Šimunek
Stijepo Sentović
Nikolina Rastija
Ana Uzur
Andreja Zbinjovski
Jelena Ladila
Ivan Budišćak
Marina Olovec
Vedran Lučev
Marko Cmrk
Svijetlana Špoljarić
Snježana Šala
Zrinka Babić Vujić
Tea Gatačkić
Vedran Čunčić
Jasna Petranović
Vedran Bošković
Vinko Škrlec
Hrvoje Mulković
Željka Mirčeta
Davorin Horak
Mario Heveši
Mladen Golub
Mario Terzić
Biserka Majstorović
Lovro Petar
Nevena Hrnjak Ajduković
Marijan Ivanković
Mirjana Čorokalo
Matija Botić
Mario Cesarec
Igor Baran
Ivana Marošević
Davor Petrić
Relja Golijanin
Tamara Tabak Belić
Dubravko Knez
Sandra Lekić
Igor Estatiev
Mladen Flegar
Siniša Šterle
Tomislav Jeren
Ivan Vodopija
Sve o temi: nagradno pitanje
John Carter