Valentinovo detalji članka

NAGRADNO PITANJE

Ocean Spa&Beauty - prijava

Nagradno pitanje glasi:

kojeg datuma se obilježava Valentinovo?

a) 25. prosinca
b) 14. veljače
c) 31. listopada


Točne odgovore šaljite na e-mail nagradnjace@t-com.hr. U prijavi je obavezno navesti ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona/mobitela.

Imena dobitnika objavit ćemo u utorak, 14. veljače.


Litya Beauty Dreaming tretman je osvojila Iva Janošić.

Litya Ocean Dreaming tretmna je osvojila Vlatka Kuzele.
Sve o temi: nagradno pitanje