Tehnologija NAGRADNA IGRA

Pravila nagradne igre 'Osvoji telefon na mobilnom tportalu!'

  • Autor: tportal.hr
  • 23.8.2010 10:08:10
  • 23.8.2010 10:01:00

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 1414887 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/577
URBROJ: 513-07-21-07/10-2
Zagreb, 19. kolovoz 2010.

PRAVILA NAGRADNE IGRE 'Osvoji telefon na mobilnom tportalu!'
(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.

Priređivač ovim Pravilima uređuje način provođenja nagradne igre pod nazivom 'Osvoji telefon na mobilnom tportalu!' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u okviru promotivne akcije Internet stranice m.tportal.hr

Članak 2.

Svrha Nagradne igre je promidžba Internet stranice m.tportal.hr Priređivača.

Članak 3.

Nagradna igra ukupno traje od 23. kolovoza do 03.rujna 2010.g. a podijeljenja u dva kruga:

1. krug - od 23. do 27. kolovoza 2010. godine.
2. krug - od 30. kolovoza. do 03. rujna 2010. godine.

Članak 4.

Priređivač će korisnike obavijestiti o Nagradnoj igri putem objave Pravila na internet stranicama www.tportal.hr i na m.tportal.hr

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- svi koji putem svojih mobilnim uređaja posjete m.tportal.hr u vrijeme Nagradne igre i kliknu na gif banner koji najavljuje Nagradnu igru, te unesu svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, grad, broj mobitela i e-mail adresu), te klikom na 'Pošalji' prihvaćaju pravila nagradne igre i ulaze u bubanj (u daljnjem tekstu: Suidonici) za osvajanje dnevne ili glavne nagrade.
- korisnici koji ispune gore navedene uvjete automatski ulaze u bazu Sudionika za izvlačenje nagrade.
- dobitnici se izvlače slučajnim odabirom iz računalne baze Priređivača između Sudionika koji su ispunili uvjete iz ovog članka.

Izvlačenje dobitnika, za oba kruga, za dnevnu nagradu je svaki radni dan, a svi Sudionici koji su u tom tjednu prijavili za Nagradnu igru (osim dobitnika dnevne nagrade) ulaze u izvlačenje za glavnu nagradu.
Svi Sudionici koji su se prijavili u prvom krugu autmatski ulaze i u drugi krug.

Sukladno odredbama ovog članka, korisnici daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre, što uključuje objavu njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (na internetskoj stranici m.tportal.hr i www.tportal.hr), kontaktiranje putem e-maila (ili pismeno na adresu navedenu u Zahtjevu) i telefonski o dobivenoj nagradi. Korisnici su suglasni da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač može objaviti njihova imena, prezimena te ih koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Nagradnom igrom ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji, te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre kao ni privremeno i trajno isključeni korisnici Priređivača.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od glavne i dnevnih nagrada.

Glavne nagrade:
• 2 kom. Sony Ericsson X10 čija je jedinična vrijednost 2.716,90 kn

Dnevne nagrade:
• 2 kom. Sony Ericsson W395 silver čija je jedinična vrijednost 562,38 kn
• 3 kom. Nokia 5130 XPressMusic čija je jedinična vrijednost 475,89 kn
• 3 kom. Samsung S3550 čija je jedinična vrijednost 528,31 kn

Ukupni fond nagrada iznosi 9.571,16 kn (bez PDV-a).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada i objava dobitnika održat će se svaki dan u okviru prvog kruga od 23. do 28. kolovoza 2010. te svaki dan u okviru drugog kruga od 30. kolovoza do 3. rujna 2010.g. u prostorijama Priređivača, na adresi Savska cesta 32, Zagreb uz nadzor tročlane komisije zaposlenika Priređivača.

Članovi komisije su:

1. Mirela Hegediš
2. Goran Ljubojević
3. Tin Bosek

Imena dobitnika biti će objavljena na m.tportal.hr i na Internet stranici www.tportal.hr.

Članak 9.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri i ispunilo tražene uvjete za nagradu, a u odnosu na nepodijeljene nagrade Priređivač će postupiti sukladno odredbama važežeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 10.

Ime i prezime dobitnika nagrada bit će objavljeno svaki radni dan dok traje Nagradna igra na internetskoj stranici www.tportal.hr i m.tportal.hr Dobitnici nagrade o dobivenoj nagradi bit će također obaviješteni e-mailom ili drugim pisanim putem te telefonski.

Članak 11.

Dobitnici nagrada, koji su ispunili uvjete utvrđene člankom 5. ovih Pravila, nagradu trebaju preuzeti u roku od 30 (trideset) dana od dana službene objave dobitnika na internetskoj stranici m.tportal.hr i www.tportal.hr
Ukoliko Korisnik nagradu ne preuzme, nagrada se vraća Priređivaču, a dobitnik je dužan sam organizirati preuzimanje. U tom slučaju do isteka roka od 30 (trideset) dana nagrada će ga čekati u prostorijama Hrvatskog Telekoma d.d, Savska cesta 32/6.kat, Zagreb, kontakt broj telefona 01/4913 152, Tportal.
Po isteku naknadnog roka dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade, a Priređivač će postupiti sukladno odredbama važećeg Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 12.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 14.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionika prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 15.

Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Nagradne igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Nagradne igre, Pravila će biti objavljena na internetskoj stranici m.tportal.hr. i na www.tportal.hr .
  • Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa:
  • Pošaljite mailom
Čitajte još