roman@tportal.hr 2009

Statut književne nagrade roman@tportal.hr 2009.

Internetski portal tportal.hr, Savska 32, 10.000 Zagreb (dalje: Utemeljitelj) temeljem odluke Upravnog odbora književne nagrade roman@tportal.hr od 13. siječnja 2009. usvajaSTATUT
godišnje književne nagrade roman@tportal.hr


OPĆE ODREDBE

Članak. 1.
Utemeljitelj utvrđuje svoja prava i obaveze koje proizlaze iz utemeljenja, organizacije i provedbe književne nagrade roman@tportal.hr utemeljene 15. prosinca 2007.

Književna nagrada roman@tportal.hr dodjeljuje se autoru za najbolji roman, prvo izdanje romana objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.
Književna nagrada roman@tportal.hr dodjeljuje se za najbolji roman objavljen u razdoblju koje utvrđuje Upravni odbor nagrade temeljem ovog Statuta.

Nagrada se dodjeljuje temeljem odluke stručnog žirija koji će se pri ocjenjivanju ravnati prema stručnim kriterijima.

UPRAVNI ODBOR

Članak 3.
Književnom nagradom roman@tportal.hr upravlja Upravni odbor od pet članova: Mija Pavliša, Tomislava Sila, Bojan Stilin, Mirela Hegediš, Anamaria Dorotić.

Članak 4.
Upravni odbor vodi organizaciju književne nagrade roman@tportal.hr.
Upravni odbor bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Upravnog odbora.
Upravni odbor radi i donosi odluke glasovanjem na sjednicama. Odluke donosi većinom od ukupna broja članova Upravnog odbora.
Predsjednik/ca Upravnog odbora saziva sjednice i rukovodi njihovim radom te predstavlja i zastupa književnu nagradu roman@tportal.hr.
Dopredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove trajnije spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
Upravni odbor može razriješiti dužnosti predsjednika i dopredsjednika u slučajevima kada oni nesavjesno ili loše obavljaju svoje zadaće. U istom slučaju Utemeljitelj može razriješiti i ostale članove Upravnog odbora.

Članak 5.
Upravni odbor:
- donosi akte za provedbu ovog Statuta;
- u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje financijski plan i završni račun za svako pojedino izborno razdoblje u kojem se dodjeljuje književna nagrada roman@tportal.hr;
- u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje za svaku godinu program aktivnosti dodjele književne nagrade roman@tportal.hr, određuje članove stručnog žirija, utvrđuje postupak glasovanja, određuje vremenski plan od nominiranja do dodjele književne nagrade roman@tportal.hr, odobrava scenarij završne priredbe te obavlja sve ostale poslove;
- u dogovoru s Utemeljiteljem odlučuje o načinu i uvjetima obavljanja stručnih, tehničkih i ostalih poslova u pripremama za dodjelu književne nagrade roman@tportal.hr;
- u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje uvjete i način korištenja imena i simbola književne nagrade roman@tportal.hr;
- u dogovoru s Utemeljiteljem predlaže izmjene ovog Statuta.

Upravni odbor može ustrojiti savjetodavna ili stručna tijela koja mu pomažu u realizaciji nagrade.

Članak 6.
Upravni odbor obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova povjerava stručnim službama Utemeljitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ovaj se Statut može izmijeniti jedino odlukom Utemeljitelja.

Članak 13.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


  • Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa:
  • Pošaljite mailom
Čitajte još