Aktualno

Odobren Program ruralnog razvoja Hrvatske

2,3 MILIJARDE EURA

Odobren Program ruralnog razvoja Hrvatske

Europska komisija izdala je priopćenje o odobrenju sveukupno 24 programa ruralnog razvoja, uključujući i onaj Republike Hrvatske. Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. je službeno usvojen 26. svibnja 2015., a pritom su definirani i prioriteti korištenja 2,3 milijarde eura javnog novca koji je dostupan za razdoblje 2014. - 2020., javlja Agroklub

opširnije

Cura i frajer dana