Vojnici čiste snijeg u Splitu (1)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (2)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (3)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (4)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (5)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (6)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (7)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović

Vojnici čiste snijeg u Splitu (8)

Foto: Ivana Ivanović Foto: Ivana Ivanović